Αντιγόνη (1995)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Γ΄ Στάσιμο, Κομμός


Κλείσιμο