Νεφέλες (1994)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Πρώτη Παράβαση, Ιαμβική σκηνή, Ιαμβική συζυγία, Πορεία προς τον Αγώνα, Πρώτος Αγώνας, Ιαμβική μεταβατική σκηνή, Ιαμβικές σκηνές (μέχρι και την έξοδο του δεύτερου Δανειστή)


Κλείσιμο