Οιδίπους τύραννος (2000)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Τέταρτο στάσιμο - Έξοδος


Κλείσιμο