Οιδίπους τύραννος (2000)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Πρόλογος


Κλείσιμο