Πλούτος (1994)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Πρόλογος


Κλείσιμο