Ο βασιλικός (2000)
Εθνικό Θέατρο: Νέα Σκηνή
Ε' Πράξη


Κλείσιμο