Προμηθεύς δεσμώτης (1974)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Πρόλογος, Πάροδος, Α΄ επεισόδιο (μέρος)


Κλείσιμο