Ελένη (1977)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Β΄ επεισόδιο (μέρος), Β΄ στάσιμο, Γ΄ επεισόδιο, Γ΄ στάσιμο, Δ΄ επεισόδιο, Δ΄ στάσιμο, Έξοδος


Κλείσιμο