Ελένη (1977)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Πρόλογος, Πάροδος, Α΄ επεισόδιο, Α΄ στάσιμο, Β΄ επεισόδιο (μέρος)


Κλείσιμο