Φοίνισσες (1978)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Πρόλογος-Πάροδος-Α' Επεισόδιο-Α' Στάσιμο-Β' Επεισόδιο-Β' Στάσιμο


Κλείσιμο