Τρομπόνι (1975)
Εθνικό Θέατρο: Νέα Σκηνή
Γ΄ Πράξη


Κλείσιμο