Τρεις αδελφές (1982)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Γ΄ πράξη, Δ΄ πράξη (μέρος), Β΄ πράξη (μέρος)


Κλείσιμο