Τρεις αδελφές (1982)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Α΄ πράξη, Β΄ πράξη (μέρος), Δ΄ πράξη (μέρος)


Κλείσιμο