Περιποιητής φυτών (1989)
Εθνικό Θέατρο: Νέα Σκηνή
Α΄ Μέρος


Κλείσιμο