Μαρία Στούαρτ (1971)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
Α΄ Πράξη , Δ΄ Πράξη (συνέχεια 9ης Σκηνής, 10η-12η Σκηνή), Β΄ Πράξη, Γ΄ Πράξη, Δ΄ Πράξη (1η- 8η Σκηνή, αρχή 9ης Σκηνής)


Κλείσιμο