Μήδεια (1997)
Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
03/04/1950 Εθνικό Θέατρο, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα, Ελλάδα