Η σονάτα του Κρόυτσερ (2005)
Εθνικό Θέατρο: Πειραματική Σκηνή
03/04/1950 Εθνικό Θέατρο, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα, Ελλάδα